Wonen in het Hart van Rooi

Veghel – De plannen voor de bouw van appartementen en commerciële ruimte in het hart van Sint Oedenrode zijn weer een stap verder.

Op maandag 10 juli tekenden wethouder Eric van den Bogaard en projectontwikkelaar Marcel Merks van Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling de intentieovereenkomst voor de bouwplannen op de Markt / Kapittelhof in Sint-Oedenrode. Met de overeenkomst is voor Van Stiphout de weg vrij om te starten met de onderzoeken die nodig zijn voor het bestemmingsplan.

Kwaliteit

Wethouder Eric van den Bogaard: “De gemeenteraad van Sint-Oedenrode heeft eind vorig jaar groen licht gegeven voor de plannen. Het is goed dat we nu verdere stappen zetten. Sint-Oedenrode heeft een prachtig historisch centrum. Wij vinden het belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit van hoog niveau blijft. Dit nieuwbouwplan kan daaraan bijdragen.”

Hart van Rooi

Het plan dat de naam ‘Hart van Rooi’ heeft gekregen, bestaat uit ongeveer 64 appartementen. Marcel Merks, projectontwikkelaar bij Van Stiphout is het aanspreekpunt voor dit project. Hij legt uit: “Zoals het er nu uitziet, gaan we circa 25 sociale huurwoningen, 4 sociale koop en zo’n 35 vrije sectorwoningen ontwikkelen. Daarnaast komt er ongeveer 600 m2 commerciële ruimte op de begane grond. Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan is ook goed nagedacht over parkeren, dit gaan we ondergronds oplossen. Zo kan de openbare ruimte een prachtig parkachtig karakter krijgen.”

Leenders architecten

Van Stiphout heeft het gerenommeerde architectenbureau Leenders Architecten uit Veghel geselecteerd om het project te tekenen. Marcel: “Na een gedegen architectenselectie waarbij we vier partijen op hun ideeën en visie hebben getoetst, bleek hun plan het beste aan te sluiten bij de kenmerken van het centrum en de markante bestaande bebouwing op de Markt. De architect is inmiddels gestart met het schetsen van de plattegronden.” De eerstvolgende stappen zijn nu het uitvoeren van diverse (planologische) onderzoeken zoals een flora- en faunaonderzoek waarbij we vleermuizen en vogelsoorten in kaart brengen. Deze werkzaamheden zijn nodig voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Later dit jaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden met uitgebreidere informatie over het bestemmingsplan en de beeldkwaliteit van de gebouwen. We houden u daarvan uiteraard op de hoogte. U vindt de meest actuele informatie ook steeds op de website www.hartvanrooi.nl. Als u zich op deze site aanmeldt voor de nieuwsbrief, houden we u via die weg actief op de hoogte van alle ontwikkelingen. Hier kunnen mensen die wellicht in de toekomst geïnteresseerd zijn in een woning of appartement zich ook aanmelden.