Wonen in het Hart van Rooi

Het bedrijf Van Stiphout is onlosmakelijk aan Sint-Oedenrode verbonden. “Het project ‘Hart van Rooi’ staat bij ons hoog in het vaandel. Het komt op een markante plek in het hart van het dorp. En raakt daarmee ook het hart van de Rooienaren. We gaan voor een mooi plan waar Rooi net zo trots op wordt als wij,” aldus Marcel Merks, aanspreekpunt bij van Stiphout voor het plan.

Een frisse blik
Een eerder plan werd in 2012 door de gemeente verworpen. Daarna lag het project, mede door de crisis, stil tot 2015. Toen besloot Van Stiphout het project nieuw leven in te blazen. Marcel legt uit: “Met een frisse blik de locatie en huidige woonwensen bekijken, daar hoorde ook een nieuwe architect bij. Na een zorgvuldige architectenselectie hebben wij gekozen voor Leenders Architecten & Ingenieurs uit Veghel. Hun visie op de architectuur voor deze locatie paste in onze ogen het beste bij het karakter van de Markt in Sint-Oedenrode.” Volgens Marcel is de massa het grootste verschil tussen het oude en het nieuwe plan: “De gebouwen zijn lager. Er komen minder appartementen en de commerciële ruimte is met 75% verminderd. Deze wijzigingen zorgen voor een mooiere overgang, van een stedelijke inrichting naar een open, parkachtige setting.” In oktober vorig jaar gaf de gemeenteraad van Sint-Oedenrode dan ook ‘groen licht’ voor dit stedenbouwkundig plan.

Het bestemmingsplan
Sint-Oedenrode werd op 1 januari onderdeel van de grotere gemeente Meierijstad. Met het nieuwe bestuur is op 10 juli de zogenoemde intentieovereenkomst gesloten. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt aan de definitieve samenwerkingsovereenkomst en het bestemmingsplan. De gemeente gebruikt het bestemmingsplan om ingediende bouwplannen te toetsen. Marcel vertelt: “Je moet het zien als een uitgebreid handboek waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied worden vastgelegd. Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie bedoeld. Is het gebied bestemd om te wonen? Of mogen er ook kantoren worden gebouwd? En aan welke bouwregels moeten deze voldoen?”

De volgende mijlpaal
De architecten Hans van den Tillaart en Menno Top zijn druk bezig met de schetsen waarmee het ‘Hart van Rooi’ een gezicht krijgt. Marcel: “Zodra deze schetsen zijn afgerond willen we ze graag presenteren.” Naast de architect zijn ook constructeurs van Bolwerk Weekers en raadgevende ingenieurs van Nieman bij de ontwikkeling betrokken. Zij gaan samen aan de slag om het nieuwbouwplan duurzaam in te richten. “We willen iedereen zo goed mogelijk informeren over alle ontwikkelingen in het proces. Zodra wij een nieuwe mijlpaal bereiken delen wij deze van harte", zegt Marcel.