Wonen in het Hart van Rooi

Het is lang geleden dat je een update hebt ontvangen van het plan Hart van Rooi. Achter de schermen is echter flink doorgewerkt om het plan verder vorm te geven. Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling, woningcorporatie Woonmeij en de gemeente Meierijstad zijn steeds in gesprek gebleven over de mogelijkheden van de ontwikkeling.

Hart van Rooi wordt ontwikkeld op de plek waar nu Rabobank Hart van de Meierij gevestigd is. De sociale huurwoningen van Woonmeij aan het Kapittelhof maken ook deel uit van het plan. Eind 2016 heeft de gemeente Sint-Oedenrode voor het eerst haar goedkeuring gegeven op een herontwikkelingsplan in het projectgebied. Dit plan omvatte toen een drietal appartementsgebouwen in een open en parkachtige setting, waarbij parkeren volledig ondergronds was bedacht. Dit plan bleek financieel niet haalbaar. Begin februari 2020 werd de gewijzigde uitwerking gepresenteerd. Hierbij is één gebouw komen te vervallen en de parkeergarage flink verkleind.


Nieuwe inzichten en grote zorgvuldigheid

“Uit de financiële toetsing bleek dat het volledig ondergronds parkeren niet haalbaar was. De beeldkwaliteit van de uiteindelijke bebouwing en de financiën zijn twee belangrijke parameters. Ook de nieuwe inzichten over de herontwikkelingsmogelijkheden bij Woonmeij zorgden ervoor dat we terug moesten naar de tekentafel. Het is een uitermate belangrijke locatie in het centrum van Rooi dus grote zorgvuldigheid is geboden bij de uitwerking. Hierbij hebben we ook rekening gehouden met de centrumvisie die vanuit de gemeente voor Sint-Oedenrode is beschreven. In ons nieuwe ontwerp hebben we extra woon- en leefkwaliteit toegevoegd in de vorm van een open en parkachtige setting”, legt Marcel Merks van Van Stiphout Projectontwikkeling uit.

Het huidige plan bestaat uit ongeveer 57 appartementen, 30 sociale huurappartementen (die via woningcorporatie Woonmeij worden verhuurd), 4 sociale koopappartementen, 23 vrije sectorappartementen en een parkeerkelder. Daarnaast komt er ongeveer 600 m² commerciële ruimte op de begane grond.

Goedkeuring door het college van B&W
Het aangepaste stedenbouwkundig plan is vorige week goedgekeurd door het college van B&W. Dat betekent dat de projectontwikkelaar verder kan gaan met het gewijzigde plan. Marcel Merks durft nog geen uitspraak te doen wanneer het project concreet in de verkoop gaat. “Eerst moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en we weten uit ervaring dat het soms lang kan duren om een ontwikkeling te realiseren. We hopen snel meer informatie te kunnen delen.”