Nieuwsbrief augustus 2022

Hart van Rooi krijgt steeds meer vorm. In deze nieuwsbrief nemen we je mee in het project. We tonen de volgende stappen en te verwachten tijdlijn, waaronder de start verkoop.

augustus 2, 2022

Het plan Hart van Rooi
Hart van Rooi komt in het centrum van Sint-Oedenrode en bestaat uit commerciële ruimte, een stallingsgarage en 56 huur- en koopwoningen, verspreid over 2 gebouwen. Van de 56 appartementen zijn er 29 bestemd voor sociale huur en 27 voor de verkoop.

27 Koopappartementen
De koopappartementen komen op de locatie van het voormalige Rabobankkantoor aan de Markt. Op de begane grond aan de achterzijde van dit gebouw staan 5 prijsgunstige appartementen gepland. Op de verdiepingen komen 22 appartementen in het duurdere segment. Ondergronds is voor deze appartementen een stallingsgarage beschikbaar.

29 Appartementen voor sociale huur
Voor de 29 sociale huurwoningen in het andere gebouw aan het Kapittelhof is Woonmeij het aanspreekpunt. Van deze appartementen zijn er 9 bestemd voor de reguliere verhuur. De overige 20 appartementen plus een algemene ruimte zijn bestemd voor Stichting Eigen Sleutel.

Status bestemmingsplan
De eerste fase van de bestemmingsplanprocedure voor Hart van Rooi is inmiddels beëindigd en heeft 1 zienswijze opgeleverd. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in september vastgesteld. Daarna ligt het voor de tweede en laatste keer ter inzage (6 weken).

Een bestemmingsplan is definitief wanneer er geen beroep is ingediend bij de Raad van State en de beroepstermijn voorbij is óf als er wel beroep is ingediend en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover uitspraak heeft gedaan.

Sloop huidige bebouwing

We verwachten later dit jaar te starten met de sloop van het voormalige Rabobankkantoor aan de Markt en de huurwoningen van Woonmeij, die meer naar achter liggen aan het Kapittelhof. De voorbereidingen voor de sloop (bijvoorbeeld aanvragen sloopvergunningen, de asbestinventarisatie en het afsluiten van de nutsvoorzieningen) zijn in volle gang.

sint-oedemrhode markt rabobank

Archeologisch onderzoek

Nadat de gebouwen zijn gesloopt, start het archeologisch proefsleuvenonderzoek. Op basis hiervan wordt besloten of archeologische opgravingen noodzakelijk zijn. De archeologische onderzoeken laten we doen om eventueel erfgoed in de bodem vast te leggen. Zo blijft deze informatie ook in de toekomst behouden. Eerder onderzoek in de directe omgeving van het plangebied Hart van Rooi laat zien dat er meer dan 7000 jaar geleden al bewoning was. Archeologisch bureau Aeres heeft op basis van een eerdere bureaustudie aangegeven wat we mogelijk kunnen verwachten aan archeologische resten.

Voorbereiding verkoop en makelaars

Tegen het eind van dit jaar of het begin van volgend jaar verwachten we met de verkoop te starten van de 27 appartementen. Twee makelaars verzorgen de verkoop van deze appartementen, te weten Van den Berg Makelaardij uit Sint-Oedenrode en Meijerijstad Makelaardij uit Schijndel.

Verwachte tijdlijn

Vakantiesluiting

De bouwvak staat voor de deur. Van vrijdag 5 t/m zondag 28 augustus zijn wij gesloten. Fijne vakantie!