Wonen in het Hart van Rooi

Wonen in het hart van Rooi

Het plan dat de naam ‘Hart van Rooi’ heeft gekregen, bestaat uit ongeveer 64 appartementen. Zoals het er nu uitziet, gaat Van Stiphout circa 25 sociale huurwoningen, 4 sociale koop en zo’n 35 vrije sectorwoningen ontwikkelen. Daarnaast komt er ongeveer 600 m2 commerciële ruimte op de begane grond.


Hart van Rooi

Het plan dat de naam ‘Hart van Rooi’ heeft gekregen, bestaat uit ongeveer 64 appartementen. Zoals het er nu uitziet, gaat Van Stiphout circa 25 sociale huurwoningen, 4 sociale koop en zo’n 35 vrije sectorwoningen ontwikkelen. Daarnaast komt er ongeveer 600 m2 commerciële ruimte op de begane grond.


Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan is ook goed nagedacht over parkeren, dit gaan we ondergronds oplossen. Zo kan de openbare ruimte een prachtig parkachtig karakter krijgen.


Van Stiphout heeft het gerenommeerde architectenbureau Leenders Architecten uit Veghel geselecteerd om het project te tekenen. De eerstvolgende stappen zijn nu het uitvoeren van diverse (planologische) onderzoeken zoals een flora- en faunaonderzoek waarbij we vleermuizen en vogelsoorten in kaart brengen. Deze werkzaamheden zijn nodig voor het opstellen van het bestemmingsplan.


Meer informatie

Later dit jaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden met uitgebreidere informatie over het bestemmingsplan en de beeldkwaliteit van de gebouwen. We houden u daarvan uiteraard op de hoogte. Als u zich op deze site aanmeldt voor de nieuwsbrief, houden we u via die weg actief op de hoogte van alle ontwikkelingen. Hier kunnen mensen die wellicht in de toekomst geïnteresseerd zijn in een woning of appartement zich ook aanmelden.